Ne sprovode se reforme, a Srbija kasni na evropskom putu. Nema dijaloga u parlamentu – većina u parlamentu odbila da stavi na dnevni red preko 50 zakonskih rešenja Demokratske stranke!