Mi smo nastupili samo na prvom mitingu da bismo motivisali naše članove i aktiviste i posle toga smo krenuli u kampanju u kojoj je DS imala krucijalnu ulogu od prikupljanja potpisa, do organizacije skupova. Naša želja nije bila da preuzmemo Sašu Jankovića, DS je založila svoj autoritet za Jankovića..Bez jakih partija ne postoji politički sistem, bez jakih stranaka u opoziciji ne možemo da pobedimo Vučića.